Posted in माझे अंतरंग

पुस्तक काय करत ???


पुस्तक काय करत ???

पुस्तक माणसाला शिकवत तुम्हाला काय करायचय! !

एखादा व्यक्ती अहिंसेच्या मार्गाने मार्गक्रमण असेल तर तो एकतर “गौतम बुद्धांचे” विचार वाचेल

पण

कोणतीही गोष्ट लाढाईने साध्य होणारच ह्या विचारांचा एखादा व्यक्ती अर्थातच “अडॅाल्फ हिटलर” वाचेल !!

या दोन व्यक्तींची तुलना करण अशक्यच आहे

पण माझे कवी मित्र “विजय बेंद्रे” यांनी मार्च मधल्या माझ्या जन्मदिनाची भेट आज तब्बल आठ महिन्यानंतर माझ्याकडे सुपुर्द केली!!

आता सामान्यपणे विचार केला तर जर “गौतम बुद्धांच्या विचारांचे” अनुकरण केले तर “हिटलरचे विचार” “अडगळीत” पडतील

आणि

“हिटलरच्या विचारांवर चालायच” म्हटल तर “गौतम बुद्धांच्या अहिंसवादाच्या” छायेतुन बाहेर पडाव लागेल

पण…………

“विजय बेंद्रे” नावाच्या “अवलीयाच्या” डोक्याने विचार करायच म्हटल तर तुम्ही ज्या क्षेत्रात जाल तिथले एकतर “गौतम बुद्ध” व्हा किंवा “हिटलर” व्हा पण जे कराल ते मुळापर्यंत जाऊन !!

जस गौतम बुद्धांनी अटितटिच्या काळातही अहिंसावाद सोडला नाहि

आणि

हिटलर ने मरेपर्यंत आपली आक्रमकता सोडली नाहि !!!

विजय बंधु तुमच्या “गिफ्ट च्या Choice” ने विचार करायला भाग पाडल राव !!!

जियो मेरे दोस्त _/\_ 

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s