Posted in माझे अंतरंग

अंधश्रद्धा आणि नास्तिकता


अंधश्रद्धा आणि नास्तिकता

“अंधश्रद्धा आणि नास्तिकता” या दोन शब्दांमध्ये एक पुसटशी रेषा आहे ! ह्या रेषेचे गणित चुकल की सुरु होतो प्रवास, एक तर “फसवणुकीकडे किंवा अराजकतेकडे”…

जर तुम्ही सरसकट सर्व धार्मिक गोष्टि “भोळ्या भाबडेपणाने” किंबहुना “भक्तीभावाने” सहन करत गेलात तर एक वेळ अशी येते की हाच तुमचा “भोळा भाबडा भक्तीभाव” तुम्हाला “फसवणुकीकडे” नेतो.

दुस-या बाजुने सर्व संस्कृती, देव, धर्म, सरसकट “थोतांड” आहे अस म्हणुन त्याला दोष देवु लागलात की तुम्ही “नास्तिक” म्हणुन तुमची हेटाळणी केली जाते.

कुणी तुम्हाला तुमच्या “भक्तीभावाचा” आधार घेवुन फसवतोय हे माहित नसलेला एक समाजिक वर्ग आहे तर

दुस-या बाजुला स्वत:ला “नास्तिक” म्हणवुन घेण्यात धन्यता माननारा एक वर्ग आहे.

तस पाहता हे दोन्ही वर्ग धोकादायक ! दोघेही संस्कृतीची विटंबना करतात एक अविचाराने आणि एक अतीविचाराणे !

काही धार्मिक स्थळांना नुकतीच भेट दिली असता आलेले अनुभव ! इथे कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा उल्लेख करुन वाद निर्माण करायची मुळीच इच्छा नाहि पण माझ हे मत एका भेटितुन आलेले नाही अनेकदा या धार्मिक स्थळांना भेट दिल्यावर आलेला हा अनुभव !! पटल तर घ्या नाहीतर सोडुन द्या !

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s