Posted in Uncategorized

संघर्षाताले जीवन….


खुप काही असणा-याकडे सगळेच बघतात हो !! पण खु काही सोसणा-याला कधीतरी जवळुन पाहील तर जाणवतो  संघर्ष काय आहे !  !!

आम्ही कंटाळतो ते “एसी” शिवाय होणा-या गर्मीला पण तिच गर्मी उब समजुन सुखावणारे पाहिले की कळत खरा संघर्ष काय आहे !

आम्ही हार मानतो ते आयुष्यातल्या छोट्या छोट्या संकटांना घाबरुन पण रोज नविन संकटांना तोंड देत जगणा-यांना पाहिल की जाणवत ते संघर्ष म्हणजे काय ?

या मुलांच्या चेह-यावर आनंद दिसतोय तो यासाठी नाहिय की त्यांना “काहितरी” मिळालय तो आनंद यासाठी आहे की त्यांना “खुप काहीतरी” मिळालय !

अगदि मोठ मोठ्या “सुखदायक” गोष्टिंना आपण “अपेक्षांच ग्रहण” लावतो तिथे ही मुले “छोट्याश्या गोष्टित” आयुष्याचे “सार्थक” मानतात !

आम्ही त्यांना शालेय दप्तर दिले ही खुप मोठी गोष्ट नाहिय पण त्यांच्यासाठी त्यांना शिक्षणाची अजुन एक संधी मिळाली आहे म्हणुन ते खुष आहेत !

“स्वत: सुखी” आहोत म्हणुन आपण नेहमीच “हसतो” पण “दुसरा हसतोय” म्हणुन “आपण सुखी” होण्यात खरा “आनंद” आहे ! !

जिवनात संघर्ष तर सगळेच करतात पण संघर्षातच जिवण जगणा-या या मुलांना माझा मानाचा मुजरा !!
जय शिवराय !!
स्थळ :- नाशिक – बागलान
शालेय वस्तु वाटप मोहिम शनिवार १८/७/२०१५

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s