Posted in माझे अंतरंग

माझी एक शाळा होती……


माझी एक शाळा होती……
जीच्या विषयी मनात हूरहूर होती,
जिथे गुरु शिष्याची अतूट नाती होती,
फटकळ असूनही आपुलकीची होती
म्हणून अजोडपणाच्या गाठीत होती – १

माझी एक शाळा होती……
जिथे सकाळी दोघांची हातघाई होती
तिथे दुपारला दिलजमाई होती
मैत्री अतूट रहावी म्हणून
मैत्रीत एक नरमाई होती – २

माझी एक शाळा होती……
जिथे बाईंच्या ओरडण्यावर,
गप्प बसण्याची शिष्टाई होती
जिथे गुरुजींच्या डोळे वटारण्यावर,
मान झुकाविण्याची नरमाई होती – ३

माझी एक शाळा होती……
जिथे परीक्षा आली तोंडावर,
कि अभ्यासाची घाई होती.
अखेरच्या मिनटात अभ्यास उरकून,
पास होण्याची कलाई होती. – ४

माझी एक शाळा होती……
जरी दूर असली घरापासून,
मनाच्या गाभा-यातील होती
संस्काराच्या कठोर घावांनी
मूर्ती घडविण्याची “ती”ची किर्ती होती – ५

माझी एक शाळा होती……
हरवलीय ती आज कुठेतरी
शोधून देईल का कुणीतरी
पैश्याच्या या नादापायी,
गमावून बसलोय तिला खरोखरी  – ६
माझी एक शाळा होती……
माझी एक शाळा होती……

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s