Posted in Uncategorized

गड आला…… पणगड आला……
पण धाय मोकलून रडला…
उमेदीच्या काळात जो रक्ताने न्हाला
आज तो अश्रूंच्या डोहात बुडाला

गड आला …….
पण धाय मोकलून रडला……
जो होता साक्षी तोफा अन तलवारीला
आज तो भ्यायलाय बाजारबुणग्यांच्या शर्यतीला

गड आला …….
पण धाय मोकलून रडला……
अभेद्य अन अफाट जो परिचित जगताला
आज कोण हात देईल ह्या बुडत्याला

गड आला …….
पण धाय मोकलून रडला……

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s