Posted in शायरी

प्रेमांकुर


(एक मुलगा पहिल्यांदाच एक मुलीच्या प्रेमात पडलाय न ओळख ना पाळख लांबूनच तिला पाहून आपल्या भावना व्यक्त करतोय त्या अश्या)

प्रेमांकुर..

प्रेमांकुर हा अचानक फुलू पाहतोय आज,

प्रेम झरोका बेधुंद उडू पाहतोय आज
मन माझे या प्रेमरंगात बुडू पाहतेय आज,
त्या रंगात प्रेमात तुला भिजवू पाहतेय आज…..
जागेपणी तुझ्या स्वप्नात हरवू पाहतोय आज,
स्वप्नातच तुझा कोमल स्पर्श अनभवू पाहतोय आज
स्पर्शाने तुझ्या बहरु पाहतोय आज,
बहरणारा हा स्पर्श तुला देऊ पाहतोय आज….
चोरून हळूच तुला मी पाहतोय आज,
पाह्ताना तुझ्यात हरवून जातोय आज
तुझ्याच रंगात रंगतोय आज, 
या प्रेमाची धुळवड खेळतोय आज
ठरवून पक्क्के अन रोखून श्वास आज,
प्रेमाचे मागणे तुला  घालीन आज
नाही मानलीस तर थांबेन आज,
उद्या पुन्हा तुझ्या प्रेमाच सजवेन साज 
(प्रकाशनाचे प्रथम हक्क http://www.premrang.com/ कडे) 
Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s