Posted in Uncategorized

आठवणआठवण

आयुष्याच्या या रम्य पहाटे 
आठवणींचा सूर्य उगवे हा 
बेधुंध होई मन माझे 
तुझ्याशिवाय करमे ना… 

कुणासाठी मी झुरणे,
हे मला पटले नसते
तुझ्या आठवणीच्या शिवाय जगणे
हेच मला खटकले असते

राविकीरनाच्या आगमनाने
दवबिंदूही विरून जातो
थोड्याश्या या सुखागमनाने
जुना दुख ओघ सरुन जातो

तुझ्या आठवणीत रमणे
हेच आता माझे जिणे
जणू पावसाच्या आगमनाची
चातकाची वाट पाहणे

आज अस कस काय घडल
जुन्या आठवणीनित मन रडल
सुखाच्या या राखीव क्षणी
परतीसाठी हे मन सरसावले
दुर्गवीर चा धिरु
माझे अंतरंग
http://dhiruloke.blogspot.in/

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s