Posted in Uncategorized

काय ग आज तुला प्रेम करावस वाटतंयकाय ग आज तुला प्रेम करावस वाटतंय

मी किती तडफडलो तुझ्यासाठी 
हे आता कुठे तुला उमगतंय
तुझ्या आयुष्यातील माझी किंमत 
आता कुठे तुला जाणवतेय 
काय ग आज तुला प्रेम करावस वाटतंय 
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
मी जागविल्या किती रात्री 
त्याचा हिशेब आज कुठे  तुला लागतोय 
मी किती बरसलो या अश्रुनी 
याचा अंदाज आज कुठे तुला येतोय 
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
जीतेपणे मरण कस जगलो मी 
ह्याचा अनुभव आज तुला येतोय 
मरणयातना भोगल्यात तुझ्या आठवणीच्या
ते आज कुठे तुला भोगायला लागतंय
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
तुझ्या प्रत्येक शब्दासाठी मी आसुसलेलो 
हे आज तुला कुठे जाणवतंय 
तुझ्या जहरी शब्दाचा वार काय होता 
तो आज कुठे तुझ्या जखमातून झळकतोय
काय ग आज तुला प्रेम कारावस वाटतंय 
    

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s