Posted in Uncategorized

"आई"


हो आहे ना माझी मैत्रीण!!!!
जी सतत माझी काळजी करते 
कुणावर नाही इतक माझ्यावर प्रेम करते 
माझ्यासाठी नेहमीच ती झुरते 
माझ्या काळजीत सतत ती तडफडते 

माझ्या प्रत्येक क्षणावर बारीक लक्ष ती ठेवते 
सतत मला हव-नको ते बघते 
माझ्या चांगल्याची स्तुती ती करते 
चुकलोच कधी तर प्रेमाने ती फटकारते
दुख माझे तिला न सांगताच कळते 
मला दुखी पाहून तीहि हळहळते
सारे जग तिला “आई” म्हणून ओळखते…

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s