Posted in Uncategorized

हसताही येत मला……


हसताही येत मला… 

अगदीच नाही अस समजू नका

बघत असलो रागात तरी 

रागीट मला समजू नका 


खळखळून नाही हसलो कधीच 
तरी मिशीत जरासा हसतो मी 
दुस-यांच्या हसण्यातच 
माझा आनंद शोधतोय मी 

धुंदित असतो मी कधी कधी 

पण शिवकार्याच्या धुंदित रमतो मी 

ह्या भगव्याची आन मजसी 

या शिवकार्यासाठीच मातीत मिसळेन मी 

जय शिवराय 

(फोटो साठी खास आभार कु. शैलजा जोगल )

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s