Posted in Uncategorized

चीड येते…..चीड येते 

जेव्हा वास येतो हिरवळीचा 

या हिंदुत्वाच्या भगव्या मातील 

या मातीतच उगवून मातीसाठी जगणे

ना जमले या हिरव्या जातीला 


चीड येते 

जेव्हा बबुवा म्हणे कोणी 

मायमराठीच्या सुताला 

साथ देऊन आपण त्यास तुटकी 

नकळत झुकवी मराठी भाषेला 

चीड येते 

जेव्हा शिवरायांचे नाव वापरे कोणी 

क्षणिक स्वार्थ पूर्ण करण्याला 

अर्थ नसे त्यांच्या लेखी 

शिवरायांच्या नावाला 

चीड येते 

जेव्हा झुकतो कोणी 

किंमत देऊन त्या हिरव्या मताला 

भगव्या फेट्यास लाथाडूनि

डोक्यावर घेई गोल टोपीला

चीड येते……

चीड येते……

चीड येते……

दुर्गवीर चा धीरु

Advertisements

Author:

एक कोडं न उलगडणारं……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s